Сервис


Сервис

  • img
  • img
  • img

Сервисирање на медицинска опрема

Кога се одлучувате да купите нова медицинска опрема од особено значење е сервисирањето на апаратите.
Покрај понудата за најнова медицинска опрема, Би-МЕК Ви нуди и сервисирање на апаратите вклучувајќи и обука за Вашиот персонал.
Сервисниот оддел, високо стручен тим од сертифицирани инжинери со долгогодишно искуство, е секогаш подготвен да Ви помогне за следните услуги:

✔ сервис и одржување на медицинска опрема со оригинални резервни делови
✔ обука за правилно користење на опремата
✔ одржување на опремата по потреба
✔ испорака и монтажа на апарати набавени од Би-МЕК
✔ На повик / по договор

Нашиот сервисен тим од високостручни инжинери со големо искуство е секогаш подготвен да одговори на Вашите барања.
Сервисерите поседуваат сертификати од производителите на медицинска опрема и континуирано присуствуваат на обуки и работилници организирани од реномирани производители за најнапредна медицинска технологија.