Наши партнери

Наши партнери

Би-МЕК e овластен дистрибутер на многу светски познати и реномирани производители на медицинска опрема.

 

Kомпанијата е производител на EKG апарати, EKG и BP холтери и Stres test апарати со седиште во Полска
Англиски реномиран производител на инфузиони пумпи, перфузори за одделение, интензивна нега,
неонатологија, TIVA анестизија , PK анестезија, потрошен материјал.
е компанија од Соединетите американски држави, производител на високо квалитетни дефибрилатори,
екг апарати, стрес тест системи, холтери, пациент монитори
Производител на високо квалитетни видео колпоскопи, ултразвучни коскени дезинтометри, мобилен РТГ апарат со
претставништво во Германија и Кореа.
Германски производител на доплер и плетизмографија апарати за периферна артериска и венска,
екстракранијална и транскранијална васкуларна дијагностгика.
Германски производител на машини за перење и дезинфекција за ендоскопија.
Италијански производител на медицински мебел, инструментариум, инхалатори, аспиратори, кревети,
ламби, паравани, негативоскопи, ототип, стерилизатори, електрокаутери.
комплетна линија за здравјето на жената: аналогни и дигитални мамографи, единици за биопсија на дојка,
ултразвучни и DEXA коскени дензитометри.
Германски производител на отоакустични емисии за објективно тестирање на оштетување на слухот,
браинстем аудиометрија, ехо на синуси, тимпанографи, риноманометри, видеонистагмографи, електронистагмографи.
Германски производител на тоскопи, офталмоскопи, дерматоскопи, ларингоскопи, дијагностички сетови,
апарати за крвен притисок, стетоскопи, егзаминациони ламби.
Болнички мебел, болнички кревети, ICU кревети.
Швајцарски бренд за производи за поддршка при доење и производи за медицинска грижа како фототераписки
лампи, билибед креветче за фототерапија, болнички пумпи за измолзување, додатоци за олеснето доење,
специјални садови за исхрана, аспиратори, хируршки аспиратори, аспиратори за липосукција, аспиратори за вакум пораѓање.
Израелски призводител на пациент монитори и централна станица телемедицина.
производител на високо ефективен систем за регулирање на температурата EMCOOLS pad/ Emcools Sports / Emcools Med.
-Vienna Lab развива и произведува иновативни, лесни за употреба генетски дијагностички тестови со помош на
реверсна хибридизација базирана на мембрана. Овие уникатни, лесни-за-користење StripAssays® овозможуваат точна детекција
на варијанти на ДНК, вклучувајќи мутации, делеции, статус на метилација и повеќе.
Целосниот опсег на Vienna Lab StripAssays е достапен преку HVD Life Sciences.
Лидер во видео и фибер ендоскопија, ендоскопски ултразвук, конфокалана ендомикроскопија,
видео аутофлуоресцентна бронхоскопија.
Германски квалитет на медицински мебел, гинеколошки и егзаминациони кревети.
Шпански производител на аудиометри, спирометри, риноманометри.
Германски производител за операциони маси, пациент трансфер систем, операциони светла и ТВ системи,
висечки носечки системи со врвен квалитет (www.trumpf-med.com)
Производител на единици за преглед и пресоблекување на новородени, радијантни грејачи,
единици за постнатална грижа и ресусцитација, инкубатори, фототерапија.
Партнери XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX Emcools Vienna lab HVD