За нас


За нас

  • img
  • img
  • img

Мисија

Наша мисија е да испорачаме максимални вредности на нашите клиенти. Да обезбедиме континуитет и да ги следиме во чекор сите новитети и потреби на пазарот за медицинска опрема и криопрезервација на матични клетки, се со цел поуспешно и поефикасно работење.

Визија

Сакаме да бидеме најдобар избор за квалитетна и доверлива соработка во областите на продажба на медицинска опрема и услуга во зачувување на матични клетки. Наша визија е да бидеме стандард и мерка за квалитет и професионалност во сите сегменти од бизнисот-на вработените посакуван работодавач, на клиентите-сигурен партнер и општествено одговорна компанија.

Вредности

Вредностите на кои се темели нашиот успех се квалитет, услужност, доверба, иновативност и разбирање на потребите на нашите клиенти.

 

 

Oвозможуваме квалитетна услуга и сервис на своите клиенти што одговара на сите нормативни барања
и е во согласност со меѓународниот стандард за квалитет ISO 9001:2015

 

Сертификат за квалитет ISO 9001:2015 Сертификат за управување со животна средина ISO 14001:2015

 

 

Политика за животна средина Политика за квалитет

 

 

Партнери XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX Emcools Vienna lab HVD