За нас


За нас

  • img
  • img
  • img

Мисија

Наша мисија е да испорачаме максимални вредности на нашите клиенти. Да обезбедиме континуитет и да ги следиме во чекор сите новитети и потреби на пазарот за медицинска опрема и криопрезервација на матични клетки, се со цел поуспешно и поефикасно работење.

Визија

Сакаме да бидеме најдобар избор за квалитетна и доверлива соработка во областите на продажба на медицинска опрема и услуга во зачувување на матични клетки. Наша визија е да бидеме стандард и мерка за квалитет и професионалност во сите сегменти од бизнисот-на вработените посакуван работодавач, на клиентите-сигурен партнер и општествено одговорна компанија.

Вредности

Вредностите на кои се темели нашиот успех се квалитет, услужност, доверба, иновативност и разбирање на потребите на нашите клиенти.

 

 

Oвозможуваме квалитетна услуга и сервис на своите клиенти што одговара на сите нормативни барања
и е во согласност со меѓународниот стандард за квалитет ISO 9001:2008

 

Сертификат за квалитет ISO 9001:2008 Сертификат за одобрување

 

 

Политика за животна средина Политика за квалитет

 

 

Партнери XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX Emcools Vienna lab HVD