Историјат

Историјат

 

Основање на компанијата како центар за дистрибуција и сервисирање на медицинска опрема
Kонтинуирано збогатување на производната палета со многубројни првокласни производители на медицинска опрема со
потпишување на договори за овластен претставник за Македонија
Комплетирање на високо-технолошки сервисен оддел за техничка поддршка за клиентите со високо едуциран кадар обучен
во производните капацитети на принципалите како и доопремување со потребни алати
и резервни делови за брзо и ефикасно решавање на сервисните дефекти
Потпишување на долгогодишен договор со Cryo-Save, најголемата Европска банка за матични клетки за
нивно ексклузивно застапување на територијата на Македонија.
Техничка поддршка, инсталација и едукација на персоналот низ поголемите јавни болници во Р. Македонија при имплементацијата
на големиот проект од страна на Министерство за здравство со инсталација на 42 операциони светла и столови.
Би-МЕК е покровител на првиот симпозиум со интернационално учество за регенеративна медицина и матични клетки во Р. Македонија
во организација на Министерството за здравство, Националната фондација за трансплантација и
Медицинскиот факултет - Скопје со присуство на повеќе од 450 лекари од РМ
Добитник на признание за општествено одговорна компанија од Министерството за економија на Р. Македонија
Медицинска и биотехнолошка компанија со 15 вработени, авторизиран претставник на 25 светски познати брендови,
производители на најсофистицирана медицинска опрема
Достигнува број на инсталирани апарати повеќе од 1500 низ Македонија и стекнување на повеќе од 3500 клиенти во своето портфолио
Во изминативе години Би-МЕК се стекна со голем број на награди и признанија за воведување на иновативна медицинска опрема на македонскиот пазар.Компанијата активно учествува на стручни конгреси, предавања, работилници, саеми со цел подобрување и унапредување на своите услуги.Би-МЕК е активен член во Сојуз на стопански комори на Македонија, Стопанската комора на Македонија, Македонско- руската стопанска комора и Македонија 2025.
Партнери XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX Emcools Vienna lab HVD